Maulana Asri Yusoff – Benarkah Wanita Bersuami Tidak Wajib Bertanggungjawab kepada Kedua Ibubapanya?

Advertisements

Wajibkah Kekal dalam 1 Mazhab?

Kata Dr Wahbah al-Zuhaily: “Kata majoriti ulama: Tidak wajib bertaklid kepada Mazhab tertentu dalam semua masalah Agama. Bahkan harus untuk seseorang bertaklid kepada mana-mana Pendapat Imam Mujtahid yang dia mahu. Jika dia beriltizam dengan mazhab tertentu, seperti mazhab Abu Hanifah, atau al-Syafi’i atau selainnya, maka tidak wajib dia berterusan. Bahkan boleh untuk dia berpindah-pindah mazhab. Ini kerana tiada yang wajib melainkan apa yang diwajibkan Allah dan RasulNya. Allah dan RasulNya tidak pula mewajibkan seseorang bermazhab dengan Mazhab tertentu. Hanya yang Allah wajibkan ialah mengikut ‘Ahli Zikr’ (yakni para Ilmuan atau ulama), tanpa dihadkan kpd tokoh tertentu, dan bukan yang lain. Firman Allah: (maksudnya):” Maka bertanyalah kamu kepada Ahl al-Zikr jika kamu tidak mengetahui.

Ini kerana mereka yang bertanya fatwa pada zaman sahabah dan Tabi’in tidak terikat dengan Mazhab tertentu. Bahkan mereka bertanya kpd sesiapa sahaja yang mampu mengeluarkan Fatwa tanpa terikat dengan hanya seorang sahaja.

Maka bercampur Mazhab adalah HARUS berdasarkan Ijmak (kesepakatan seluruh) Para Ulamak dan adalah tidak wajib mengikut hanya kpd satu satu Mazhab tertentu dalam semua masalah.

Pendapat yang mewajibkan atau memaksa maksa mengikut Mazhab tertentu hanya akan membawa kepada kesusahan dan kesempitan. Sedangkan Mazhab adalah nikmat, kelebihan dan rahmat. Inilah pendapat yang paling kukuh di sisi ulama Usul al-Fiqh.”

[Ruj: Al-Zuhaili, Dr Wahbah, al-Rukhas al-Syar’iyyah, m.s. 17-19, Beirut: Dar al-Khair]